Nabídka

Z rozsáhlého jedenáctihodinového repertoáru Jiřího Erlebacha Vám nyní můžeme nabídnout jeho sólové  vystoupení anebo koncert s hudební skupinou  „Rock Violin“ a to  prakticky na všech akcích, od velkých koncertů až po privátní vystoupení.

Vzhledem k celoživotním zkušenostem s cestováním a životem v mnoha exotických zemích Vám také chceme zprostředkovat jeho zajímavá povídání a přednášky o životě v těchto destinacích. Zvláště bychom chtěli upozornit na speciální projekt s názvem Cesta kolem světa s Jiřím Erlebachem, což je vystoupení pro žáky základních a středních škol, se zaměřením na hudbu a cestování.